ЕТАИ
Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од

Организациски одбор

  1. Латкоски Перо - ФЕИТ, Скопје Македонија (Претседател)
  2. Пејоски Славче - ФЕИТ, Скопје Македонија
  3. Шуминоски Томислав - ФЕИТ, Скопје Македонија
  4. Раковиќ Валентин - ФЕИТ, Скопје Македонија
  5. Наџински Горјан - ФЕИТ, Скопје Македонија
  6. Добревски Матеј - ФЕИТ, Скопје Македонија
  7. Геразов Бранислав - ФЕИТ, Скопје Македонија
  8. Карталов Томислав - ФЕИТ, Скопје Македонија
  9. Јоксимоски Бобан - ФИНКИ, Скопје Македонија
  10. Коколански Живко - ФЕИТ, Скопје Македонија

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - СкопјеФакултет за електротехника и информациски технологии - СкопјеМакедонска секција на IEEEОддел за телекомуникации при македонската IEEE секцијаЗдружен оддел Кола и системи, Компјутациона интелигенција и Системи на управување - CAS/CIS/CS, при Македонската секција на IEEEМакедонска Секција Здружен оддел за електронски компоненти, инструментација и мерења и полупроводничка електроникаОддел за процесирање на сигнали при македонската IEEE секцијаОддел за инженеринг во медицината и бијологијата при македонската IEEE секцијаУниверзитет “Св. Климент Охридски” - БитолаТехнички факултет – БитолаИнженерска институција - СкопјеМинистерство за образование и наукаАгенција за аудио и аудиовизулени медиумски услуги