ЕТАИ
Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од

Котизација

Котизацијата ќе изнесува 95 евра или 5900 денари, а студентската котизација 40 евра или 2500 денари. За да стекнат право на студентска котизација, при регистрацијата студентите треба да приложат копија од индекс (сосе оригиналот за увид) или потврда за студентски статус од нивните факултети.
Котизацијата вклучува: материјали на конференцијата, учество во работата на конференцијата, коктел за добредојде, екскурзија и свечена вечера.
Kотизацијата е задолжителна за сите учесници на конференцијата.

Учесниците на конференцијата котизацијата можат да ја уплатат:

1) Во банка според податоците во продолжение:
Примач: Здружение за ЕТАИ на Македонија
Број на сметка: 300000001187995
Даночен број: 4030981356188
Депонент: Комерцијална Банка

2) При регистрацијата на конференцијата во Хотел Метропол (плаќање во готово)

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - СкопјеФакултет за електротехника и информациски технологии - СкопјеМакедонска секција на IEEEОддел за телекомуникации при македонската IEEE секцијаЗдружен оддел Кола и системи, Компјутациона интелигенција и Системи на управување - CAS/CIS/CS, при Македонската секција на IEEEМакедонска Секција Здружен оддел за електронски компоненти, инструментација и мерења и полупроводничка електроникаОддел за процесирање на сигнали при македонската IEEE секцијаОддел за инженеринг во медицината и бијологијата при македонската IEEE секцијаУниверзитет “Св. Климент Охридски” - БитолаТехнички факултет – БитолаИнженерска институција - СкопјеМинистерство за образование и наукаАгенција за аудио и аудиовизулени медиумски услуги