ЕТАИ
Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од

Упатство за презентации

Усна презентација

  • За секој презентер се доделени вкупно десет (10) минути за неговата усна презентација и дополнителни пет (5) минути за прашања од страна на аудиториумот и одговори на поставените прашања.
  • Сите усни презентации потребно е да се подготват во Microsoft PowerPoint или Adobe PDF формат.
  • Сите простории за презентација се опремени со LCD проектор и компјутер со оперативниот систем Microsoft Window, на кој се инсталирани Microsoft Powerpoint и Adobe Acrobat Reader.
  • Потрбно е секој презентер да ја носи презентацијата на CD-ROM или USB уред за складирање на податоци.
  • Секој презентер треба да биде во салата за презентација 15 минути пред почетокот на сесијата и да ја ископира својата презентација на компјутерот.


Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - СкопјеФакултет за електротехника и информациски технологии - СкопјеМакедонска секција на IEEEОддел за телекомуникации при македонската IEEE секцијаЗдружен оддел Кола и системи, Компјутациона интелигенција и Системи на управување - CAS/CIS/CS, при Македонската секција на IEEEМакедонска Секција Здружен оддел за електронски компоненти, инструментација и мерења и полупроводничка електроникаОддел за процесирање на сигнали при македонската IEEE секцијаОддел за инженеринг во медицината и бијологијата при македонската IEEE секцијаУниверзитет “Св. Климент Охридски” - БитолаТехнички факултет – БитолаИнженерска институција - СкопјеМинистерство за образование и наукаАгенција за аудио и аудиовизулени медиумски услуги